For mer informasjon kontakt oss på telefon: 910 04 040

Indremedisin

Vi gjør indremedisinske utredninger av alle slag, og har avansert diagnostisk laboratorieutstyr med analyse på klinikken. Vi har flere etterutdanningskurs som gir oss god faglig kompetanse.

Pasienter med mer omfattende eller komplisert sykdom må ofte legges inn for medisinsk utredning.

Det er viktig at du som dyreeier kan gi oss informasjon om sykdomsforløpet. Hva som har skjedd, hvor lenge det har vart, endringer underveis, matlyst, avføring, urinering osv. slik at vi kan danne oss et godt bilde på symptomene og problemet. Dette hjelper oss i å bestemme hva slags hjelpemidler og prøver som er nødvendig å ta (blodprøver, urinprøve, celleprøver, røntgen, ultralyd osv.) og komme frem til en diagnose.

Alle våre veterinærer har god kompetanse og erfaring innenfor indremedisin.