For mer informasjon kontakt oss på telefon: 910 04 040

Anestesi og smertebehandling

Anestesi og smertebehandling er et av de viktigste områdene for oss. Det legges stor vekt på å skreddersy anestesien til pasienten, og vi bruker top moderne og avansert ustyr innenfor både smertebehandling og ansestesi, sammen med høy kompetanse fra våre veterinærer. Vi prioriterer at pasienten får riktig oppfølging av veterinær for at rehabiliteringsperioden også skal gå enklere.

Vårt kirurgiske team samarbeider godt med vår rehabiliteringsavdeling.