For mer informasjon kontakt oss på telefon: 910 04 040

Laboratorium

Vi har eget laboratorium med topp moderne utstyr for raske analyser.

Vi analyserer:

   – Blodprøver
   – Urinprøver
   – Diverse hurtigtester
   – Celleprøver (svulster)
   – Prøver fra ører
   – Prøver fra hud

Dette gjør at du får raskt svar mens du venter. Vi sender også inn prøver til eksternt laboratorium med raskt svar tilbake.