For mer informasjon kontakt oss på telefon: 910 04 040

Røntgen

Vi har helt topp moderne røntgen med digital fremkalling, noe som gjør at en får resultatet raskt opp på en skjerm med veldig god oppløsning. Vi har da med dette utstyret mulighet for å manipulere bildet slik at en får detaljer godt frem. Vi kan også videresende bilder til spesialister innen røntgendiagnostikk.

Vi bruker det digitale røntgen som et hjelpemiddel ved undersøkelse for å finne ut hva som er galt med dyret ditt. Vi bruker det i forbindelse med HD/AA-røntgen, halthet (brudd, leddskader, ryggskader), bukproblemer (svulst, mage/tarm, livmor, urinblære) og brystproblemer (lunge- og hjertesykdom). Vi bruker det også i forbindelse med mage-/tarmproblemer og gir da i tillegg kontrastvæske til dyret ditt for god og sikker diagnose.

For å oppnå optimale røntgenbilder, er det som oftest nødvendig med sedasjon (bedøvelse) når vi tar bilder slik at dyret ditt ligger helt stille for optimale bilder.